Porównaj oferty

21 lut 2014

Prąd - baza wiedzy

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach przyjęty przez RM

Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie dotychczasowej ustawy o bateriach i akumulatorach, który ma uszczelnić system gospodarowania zużytymi urządzeniami w Polsce. Projekt ten w pełni wprowadza do polskiego prawodawstwa dyrektywy unijne 2006/66/WE oraz 493/2012.

Wróć do: Aktualności Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach przyjęty przez RM

Z tego artykułu dowiesz się

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nie przekraczającej 1 kg, a także baterie lub akumulatory przemysłowe i samochodowe o łącznej masie nie większej niż 100 kg, zostaną zwolnieni z obowiązków: uiszczania opłaty produktowej oraz organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, jak również zostaną zwolnieni z zawierania umowy ze zbierającym te odpady oraz prowadzącym zakład ich przetwarzania, składania wykazu zakładów przetwarzania oraz z osiągania wymaganych poziomów zbierania. Dodatkowo nie będzie konieczności informowanie i wykazywania w ewidencji urządzeń wprowadzonych do obrotu o ich liczbie, a jedynie o ich rodzaju i masie.

Praca papierkowa

Nie obędzie się jednak bez kolejnych papierków, czyli przedsiębiorcy chcący skorzystać z tych ułatwień będą zmuszeni do złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie marszałkowskim. Coroczne sprawozdania z poziomu recyklingu baterii i akumulatorów, według nowych przepisów, będą trafiać do marszałków województw. Następnie, będą oni przekazywać informacje do ministra środowiska do 31 maja za poprzedni rok kalendarzowy. Przekazanie pierwszych sprawozdań planowane jest już w 2015 roku. Zgodnie z projektem ustawy zwiększy się jednak zakres obowiązków podmiotów wprowadzających i pośredniczących we wprowadzaniu baterii i akumulatorów na rynek. Będą oni podlegać systemowi zarządzania środowiskowego oraz wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami.

Opłaty

Nowe będą także zasady obliczania wielkości opłaty, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne. Podstawą jest edukacja, więc od tego trzeba zacząć. bazą do obliczenia kosztów kampanii będzie masa wprowadzonych baterii lub akumulatorów przy stawce 0,02 zł za kilogram tych urządzeń. Z kolei podmioty zajmujące się zbieraniem zużytych baterii i akumulatorów, jak również zakłady zajmujące się ich przetwarzaniem będą zobowiązane do wydania wprowadzającemu zaświadczenia o zebranych, zużytych i przetworzonych bateriach i akumulatorach.

Zakłady przetwarzania

Zakłady, które zamierzają przetwarzać zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe w zakładzie przetwarzania nie będą musiały doposażyć się w hutę (w odniesieniu do złomu powstałego ołowiu) oraz w instalację do recyklingu tworzyw sztucznych. Jednakże zakłady, które nie prowadzą recyklingu ołowiu i jego związków, a także tworzyw sztucznych będą musiały przekazać, powstałe w wyniku przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, powstałe frakcje ołowiu i tworzyw sztucznych do odpowiednich instalacji. W przeciwnym wypadku grozić im będzie kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł nawet do 1 miliona zł.

Kary

W projekcie ustawy zostały również przewidziane kary za niewdrożenie opisanego systemu zarządzania środowiskowego dla podmiotu pośredniczącego w kwocie 10 tys. zł oraz za nie wywiązanie się przez przedsiębiorstwo prowadzące recykling zużytych baterii lub akumulatorów z obowiązku przygotowania i dostarczenia marszałkowi województwa sprawozdań z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu (od 100 zł do 1000 zł). A więc tylko czekać, jak recykling ruszy na masową skalę…
źródło: gramwzielone.pl

Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić