optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Cire
Energia News
Newseria

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Rynek energii > Konkurs na stanowisko Prezesa URE

Konkurs na stanowisko Prezesa URE

12345

Ocena 5.0/5 (1 głosy/ów)

Konkurs na stanowisko Prezesa URE

Rezygnacja ze stanowiska została złożona na ręce premiera, ale nie ma jeszcze informacji, czy została przyjęta.

URE zapewnia jednak, że rezygnacja w żaden sposób nie zakłóci toczących się postępowań taryfowych. Departament odpowiedzialny za zatwierdzanie taryf jest bowiem nadzorowany przez wiceprezesa Macieja Bando. Nowe taryfy zostaną zatem zatwierdzone w planowym terminie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie przyjęcia rezygnacji Prezesa URE jego obowiązki - do czasu powołania nowego prezesa - pełni Wiceprezes URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest w Polsce centralnym organem administracji rządowej, powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań głównie z zakresu promowania konkurencji  jak i regulacji gospodarki paliwami i energią.

Kompetencje Prezesa URE obejmują z kolei m.in.: udzielanie i cofanie koncesji oraz zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, wyznaczanie operatorów systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,  magazynowania i skraplania gazu ziemnego, kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora systemu przesyłowego gazowego obowiązków, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych, Prezes URE Marek Woszczyk miałby ubiegać się o stanowisko prezesa PGE w konkursie rozpisanym po rezygnacji Krzysztofa Kiliana. Trwają już podobno rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na prezesa i czterech wiceprezesów.Konkurs na nowego prezesa i członków zarządu PGE jest efektem znaczących zmian w zarządzie spółki, do jakich doszło w przeciągu ostatnich tygodni. Krzysztof Kilian, były prezes zarządu PGE, 18 listopada br. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. 25 października br. Rada Nadzorcza PGE odwołała z zarządu wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju  oraz wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

 

Zmiany na wysokich stanowiskach oznaczają zwykle duże zmiany dla przedsiębiorstw i spółek. Co czeka PGE i URE pokaże najbliższa przyszłość. Wiadomo jednak, że energetyce potrzebny jest ambitny plan, realny do zrealizowania.

źródło: ure.gov.pl

Powrót