Porównaj oferty

5 maj 2014

Prąd - baza wiedzy

Renault ZOE – elektryczne cudo już w Polsce

Rynek samochodów elektrycznych zalewa całą Europę. Coraz więcej koncernów samochodowych widzi przyszłość w samochodach hybrydowych, elektrycznych czy szeroko rozumianych jako ekologiczne. W Polsce najbardziej znane auta przyjazne środowisku należą do Toyoty. Czym jednak pochwali się na rynku Renault?

Wróć do: Aktualności Renault ZOE – elektryczne cudo już w Polsce
Re­nault ZOE to pierwszy model znanego francuskiego producenta samochodów zaprojektowany od podstaw jako auto elektryczne. Sa­mochód od niedawna jest do­stęp­ny w sprze­da­ży na pol­skim rynku. Cena najtańszej wersji LIFE to koszt 89 900 zł. Ten nowy model Re­nault na całym świecie kupiło już ponad 10 tys. klien­tów.

Osiągi auta elektrycznego

Jak podaje producent, standardowo zasięg jego elektrycznego cudeńka jest uza­leż­niony od stylu jazdy i wa­run­ków po­go­do­wych i może wynieść przeciętnie od 100 do 150 km. Jednocześnie dzięki wyposażeniu w system Range Opti­mi­Zer, który daje możliwość zwiększenia zasięgu w każdych warunkach pogodowych, Renault ZOE przekroczył w testach ba­rie­rę 200 km za­się­gu w tzw. cyklu NEDC (New Eu­ro­pe­an Drive Cycle). Jest to bowiem ty­po­wa trasa prze­jaz­du wy­ko­rzy­sty­wa­na przez in­sty­tu­cje ho­mo­lo­ga­cyj­ne do po­mia­rów zuży­cia pa­li­wa i za­się­gu mo­de­li sa­mo­cho­dów do­stęp­nych na rynku. War­to­ści za­się­gów NEDC są niestety tylko war­to­ściami orien­ta­cyj­ny­mi, słu­żą­cy­mi do po­rów­na­nia da­ne­go po­jaz­du z kon­ku­ren­cyj­ny­mi mo­de­lami, ale daje pojęcie o możliwościach samochodu. System Range Opti­mi­Zer jest na standardowym wyposażeniu każdego modelu ZOE.
Parametry samochodu elektrycznego Renault ZOE są następujące:

  • silnik o mocy 88 KM i 220 Nm, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 135 km/h
  • czas ładowania auta zależny od mocy dostępnej w terminalu (od 3 do 43 kW) i wynosi od 30 minut (czas niezbędny do naładowania auta do stanu używalności) do 10 godzin.

Pozytywną wiadomością jest jednak, że ZOE może uzu­peł­niać zapas ener­gii również ze stan­dar­do­wych gniaz­dek 230 V (2,2 kW) i zwięk­szyć za­sięg o około 30 km w ciągu 3 go­dzin dzię­ki ka­blo­wi Flexi Char­ger.

Dostępność, wynajem, cena

W oce­nie Euro NCAP, ZOE może się pochwalić tytułem naj­bez­piecz­niej­szego miej­skiego auta roku 2013 i wy­prze­dziło nawet swo­ich spa­li­no­wych ry­wa­li. W Polsce Re­nault ZOE jest do­stęp­ne w trzech różnych wer­sjach: LIFE – od 89 900 zł, ZEN i IN­TENS w cenie od 97 400 zł. Niestety cena tego auta jest porównywalna do tradycyjnych spalinowych modeli dobrych marek co sprawia, że kierowcy wolą zainwestować w „normalny samochód” i nie martwić się ładowaniem, czy żywotnością silnika, ani faktem czy zdążą dojechać zanim rozładuje im się bateria. Model sprzedaży Renault zakłada jednak dodatkowe udogodnienie dla klientów w postaci możliwości wynajmu samochodowej baterii. Mie­sięcz­ny koszt wy­naj­mu aku­mu­la­to­ra wyniesie 379 zł przy rocz­nym prze­bie­gu 12 500 km i okre­sie najmu 36 mie­się­cy. Warto zauważyć, że rynek samochodów elektrycznych rozwija się i koncerny nie pomijają Polski przy wprowadzaniu swoich modeli na rynek.
źródło: gramwzielone.pl

Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (1 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić