Porównaj oferty

22 paź 2013

Prąd - baza wiedzy

Ogrzewanie węglowe w Krakowie jednak dopuszczalne

Ostatnio trudno nadążyć za pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zasad opalania gospodarstw domowych węglem. Jednego dnia słyszy się o całkowitym zakazie, a dziś o odstępstwach od tego zakazu. Zarząd województwa małopolskiego przyjął 15.10 projekt uchwały, w której określił rodzaje paliw dopuszczonych do ogrzewania domów w Krakowie. Wg nowego projektu, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw stałych, w tym węgla.

Wróć do: Aktualności Ogrzewanie węglowe w Krakowie jednak dopuszczalne

Wg wypowiedzi rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej dopuszczono m.in.: gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe wykorzystywane do celów opałowych oraz olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wyłączeniem jednak ciężkiego oleju opałowego. Władze województwa podkreśliły, że te rodzaje paliw charakteryzują się stosunkowo niską emisją zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, który w największym stopniu odbija się na zdrowiu człowieka. Zgodnie z uchwałą możliwe jest jednak stosowanie także innych paliw stałych w urządzeniach grzewczych i kominkach, ale tylko tych z których emisja pyłu nie jest wyższa niż 40 mg/m3. Dodatkowym wymogiem będzie również eksploatowanie tych urządzeń zgodnie z instrukcją producenta, zwłaszcza w zakresie rodzaju wykorzystywanego paliwa oraz warunków spalania.

Można instalować nowoczesne kotły grzewcze

Jak zaznaczył rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oznacza to możliwość stosowania nowoczesnych kotłów i kominków na węgiel kamienny. Użytkownik takiego urządzenia będzie jednak zmuszony do posiadania oryginału lub kopii wyników badań wykonanych na zlecenie producenta lub dystrybutora urządzenia przez akredytowane laboratorium. Celem badań będzie potwierdzenie, że emisja pyłu z nowoczesnego urządzenia grzewczego spełnia wymogi określone w uchwale. Nikt jednak nie wie, jak projekt ten zostanie zrealizowany. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – co oznacza, że dotyczyć już będą nowych budynków, na które wydawane zostaną pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymagań wyniesie pięć lat - przepisy zaczną bowiem obowiązywać od 1 września 2018 roku. Do końca października, zgodnie z zapowiedziami władz Małopolski będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały, a pod koniec listopada ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć sejmik województwa. Ograniczenia w stosowaniu paliw stałych jest konieczne na terenie Krakowa i stanowi jedno z najważniejszych rozwiązań "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", przyjętego pod koniec września tego roku przez sejmik województwa. Dokument wyznacza działania mające na celu poprawę jakości powietrza w regionie na najbliższe 10 lat. Program wyznacza długo- i krótkoterminowe działania naprawcze, których realizacja ma pozwolić osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, przede wszystkim pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku siarki.

Wiele lat na program redukcji emisji

10-letni okres wydaje się niezbędny ze względu na duży zakres działań i wysokie koszty, które powinny być rozłożone w czasie. Według szacunków redukcja emisji tylko z sektora komunalnego będzie kosztować około 2,24 mld zł. Najważniejsze kierunki działań wyznaczone w ramach programu to m.in.: wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu węgla do ogrzewania na obszarze Krakowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz sieci gazowych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do ogrzewania, termomodernizacja budynków i wspieranie energooszczędnego budownictwa oraz całkowita eliminacja spalania odpadów. Projekt sam w sobie jest potrzebny i posiada szczytny cel: Dbanie o zdrowie mieszkańców. Pojawia się jednak szereg pytań. Jak, w czasie 5 lat przekonać kilkaset tysięcy osób do zmiany przyzwyczajeń ? Jak weryfikować prawdziwość badań oraz sprawdzać, czy urządzenie faktycznie jest zainstalowane w tym gospodarstwie domowym, a nie zostało kupione na potrzeby kontroli ? Czy władze miasta są w stanie zmusić starszych ludzi do edukacji i wytłumaczyć im słuszność tak kosztownych zmian ? Odpowiedzi na te pytania zapewne pojawią się w momencie, gdy pojawią się konkretne problemy, ale czy w tedy nie będzie za późno na zmiany w prawie i działania ? Doświadczenie uczy nas wszystkich, że uchwały i rozporządzenia tworzone „na już” zwykle okazują się być bublami i wymagają wielu przeróbek i nowelizacji. Czas więc pokaże, jak będzie tym razem.

Źródło: Wiadomości Onet


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

4.5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić