Porównaj oferty

28 sie 2013

Prąd - baza wiedzy

ENEA - wynik finansowy w 2013 roku

W pierwszym półroczu tego roku pomimo zarejestrowania spadku przychodów, odnotowała wzrosty zysków. Zysk netto tej grupy wzrósł o ponad 7% do 452 mln zł. Część pieniędzy Enea zamierza wydać na inwestycje.

Wróć do: Aktualności ENEA - wynik finansowy w 2013 roku

Do lipca 2013 r. przychody Grupy Enea wyniosły 4,596 mld zł, wynik na poziomie EBITDA ( z nag. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – czyli zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) 934 mln zł, a zysk netto 452 mln zł. W porównaniu z danymi za ten sam okres w 2012 r. jest to spadek przychodów o 8,5% ale jednocześnie wzrost EBITDA o 8,2% i wzrost zysku netto o 7,1%. Bardzo istotnie, bo aż o 39,5% poprawiły się również przepływy pieniężne Grupy i na koniec czerwca 2013 r. wyniosły 880 mln zł.

Prezes Enea komentuje wyniki spółki

Prezes Zarządu, Krzysztof Zamasz stwierdził, że mimo niekorzystnej sytuacji na rynku energii, Enea osiągnęła bardzo dobre i zadowalające dla Grupy Kapitałowej wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Największy wzrost procentowy na poziomie EBITDA zanotowano w segmencie obrotu. Wyniósł on 213 mln zł, co jest równoznaczne z wynikiem o 79% lepszym w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Na podstawie wyjaśnień Grupy wynika, że największy wpływ na tę poprawę miało uzyskanie wyższej marży na sprzedawanej odbiorcom końcowym jednostce energii.

Stało się to możliwe dzięki zmniejszeniu średniej ceny nabycia, a także utrzymaniu średniej ceny sprzedaży energii na poziomie zbliżonym do okresu styczeń-czerwiec 2012 r. Świetnie radził sobie również segment dystrybucji. Wynik EBITDA zanotowano tam na poziomie 512 mln zł, co oznacza wzrost o 14,5%. Wpływ na to w głównej mierze miały niższe koszty zakupu usług przesyłowych czy zakupu energii niezbędnej do pokrycia różnicy bilansowej. Dodatkowo Enea mogła się pochwalić wyższymi przychodami ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, co wyrównało poziom nieco niższych przychodów z opłat przyłączeniowych.

Enea wytwarzanie odnotowała spadek

Jeśli chodzi zaś o segment wytwarzania, Grupa odnotowała spadek, który na poziomie EBITDA wyniósł 244 mln zł – czyli o 27,8% mniej, niż w zeszłym roku. Jak tłumaczy Enea wpływ na to miały: obniżenie cen rynkowych energii, mniejsze przychody ze świadectw pochodzenia oraz spadek przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Korzystny wpływ na EBITDA w tym segmencie miały: spółka Windfarm Polska (właściciel Farmy Wiatrowej Bardy) oraz Elektrociepłownia Białystok.

Członek zarządu Enei ds. finansowych, Dalida Gepfert podkreśliła, że stabilne wyniki ostatnich kwartałów odzwierciedliły się w dobrej ocenie ratingowej spółki . Agencja Fitch podtrzymała wydaną wcześniej, długoterminową ocenę dla Grupy na poziomie BBB (w skali światowej) i A (w skali krajowej) z perspektywą bardzo stabilną.

Inwestycje w przyszłości w grupie Enea

Jeśli chodzi o inwestycje, które mają nastąpić w przyszłym roku, będzie to 2,38 mld zł. Nakłady poniesione na sam tylko majątek dystrybucyjny mają wynieść 927,4 mln zł. Nakłady na aktywa wytwórcze sięgną natomiast aż 1,38 mld zł, z czego 1,27 mld zł kosztować będą inwestycje Enea Wytwarzanie, czyli budowa bloku o mocy 1 GW, która pochłonie około 990 mln zł. Sytuacja finansowa spółki stwarza solidne podstawy do możliwości wykonania tak ambitnych planów inwestycyjnych. Bilans, kapitały własne i saldo środków pieniężnych stanowią podwaliny finansowania nakładów inwestycyjnych, zarówno ze środków własnych, jak i źródeł zewnętrznych.

Źródło: Enea news


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (5 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić