Porównaj oferty

4 wrz 2013

Prąd - baza wiedzy

Kredyt na budynek energooszczędny

W pierwszych bankach pojawiły się już kredyty hipoteczne dla chcących wybudować dla swojej rodziny dom lub zakupić mieszkanie energooszczędne. Budżet programu wynosi 300 mln zł i realizowany będzie w okresie 2013-2018 we współpracy zarówno z bankami komercyjnymi, jak i spółdzielczymi na terenie Polski.

Wróć do: Aktualności Kredyt na budynek energooszczędny

Oferta dostępna jest na razie w kilku placówkach: Banku Polskiej Spółdzielczości, Banku Ochrony Środowiska i SGB- Bank. Pozostałe banki, które biorą udział w programie zapowiadają rozpoczęcie działalności w tym zakresie w najbliższych miesiącach (Getin Noble Bank do końca września, Nordea Bank Polska, Deutsche Bank PBC, Bank Zachodni WBK najpóźniej w IV kwartale tego roku.)

Kredyt na budynek energooszczędny

Włączenie banków do nowego programu pozwala uzyskać rządowi podwójną korzyść. Po pierwsze- publiczne środki stymulują podaż większych środków komercyjnych na ten cel inwestycyjny ważny dla państwa, a dodatkowo banki zapewnią szeroką promocję programu wśród obywateli. Po drugie- rząd rozpoczynając ten program, inwestuje we współpracę z grupą banków, które staną się ambasadorem nowego rodzaju wsparcia w Polsce.

Pieniądze będą wypłacane na konto kredytowe klienta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i na podstawie potwierdzenia uzyskania wymaganego standardu energetycznego budynku. BOŚ jako pierwszy bank uruchomił program kredytowania energooszczędnych budynków, gdyż od dawna popiera finansowanie rozwiązań proekologicznych, również dla klientów indywidualnych. Szacuje się, program przyniesie efekty długoterminowe, po pierwsze przez obniżenie emisji zanieczyszczeń i ciepła do atmosfery, ale też przez pobudzenie rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce.

Kredytami na budynki energooszczędne zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programem dopłat w programie kredytowania domów i mieszkań energooszczędnych zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja ta rozpoczęła działalność w tym zakresie już na początku sierpnia. Oczekuje się sporego zainteresowania. Jak wszystkie nowe działania także ten program potrzebuje czasu, aby przekonać do siebie klientów. Niezbędna będzie edukacja potencjalnych kredytobiorców, którzy muszą przekonać się również do rozwiązania energooszczędnego. Doświadczenie jednak pokazuje, że z czasem przekonujemy się do zielonych technologii, czego dowodem jest sukces podczas realizacji programu dopłat do kolektorów słonecznych. W ciągu miesiąca zainteresowanie prywatnych inwestorów oraz deweloperów znacznie wzrosło. Dlatego usprawniono system wydawania certyfikatów energetycznych budynków. Nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji już na etapie projektowym oraz zgodności wykonania budynku z założonymi parametrami energooszczędności, które są wymagane do otrzymania kredytu czuwają specjaliści z branży audytu energetycznego. Audytorzy zostali wybrani na podstawie przeprowadzonego egzaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym organizowanym przez Związek Banków Polskich (we współpracy z KAPE, ZAE i NFOŚiGW), dzięki czemu stali się weryfikatorami. Do dyspozycji inwestorów aktualnie jest tylko lub aż 37 weryfikatorów. We wrześniu szacuje się, że lista ta ulegnie rozszerzeniu o kilkudziesięciu ekspertów, i będzie się dalej wydłużała, adekwatnie do zainteresowania na rynku. Celem banków jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług, ale i ułatwienie klientom dostępu do tych audytorów. Dlatego też, każdy zainteresowany nie będzie musiał szukać weryfikatora na własną rękę.

Cel programu

Najistotniejszym celem tego programu jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Dyrektywa unijna 2010/31/WE zobowiązuje bowiem państwa członkowskie UE do budowania po 2020 roku wszystkich budynków w standardzie o praktycznie zerowym zużyciu energii. Obecnie budownictwo zużywa 40% energii, w tym 68% energii elektrycznej. W ten sposób banki wspólnie z partnerami chcą zachęcić Polaków do realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska – m.in. poprzez kreowanie trendu energooszczędnego budownictwa jako działalności z pozytywnymi efektami dla użytkowników.

źródło: Portal Gram w Zielone


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

4.63 (8 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić