Porównaj ceny energii elektrycznej i wybierz najlepszą ofertę na zakup prądu dla:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii elektrycznej Optimal Energy, średio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę prądu w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 26.02.2017
Strona główna > O projekcie

O projekcie

Portal OptimalEnergy.pl powstał w związku z projektem pt. „Stworzenie portalu doradczego Energoportal” (Wniosek o dofinansowanie UDA-POIG.08.01.00-08-153/09-00) realizowanym w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”.    

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2010 do 30.06.2012 roku.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 999.100,00 PLN, a kwota dofinansowania 820.080,00 PLN, w tym: 697.068,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 123.012,00 PLN w formie dotacji celowej.

    
  


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 OPTIMALENERGY.pl