Koncesje Elektra

Działalność firmy Elektra to obrót energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Elektra:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku i została wydana dla Polski Prąd S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A

Numer koncesji: Nr OEE/564/18771/W/2/2009/BT