optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Biznes Alert
Newseria
Energianews

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Taryfa energii elektrycznej > Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce

12345

Ocena 0.0/5 (0 głosy/ów)

Energia ta jako towar zanim trafi do odbiorcy finalnego musi zostać wyprodukowana, sprzedana firmą zajmującym się handlem energią, następnie przetransportowana i sprzedana odbiorcy finalnemu. Jak widać droga dostarczenia tego produktu do naszych mieszkań czy firm przypomina bardzo sprzedaż innych produktów codziennego użytku (produkcja, sprzedaż do hurtowni, transport i dostarczenie, zapłata za towar). Poniżej przedstawimy opis czym zajmują się poszczególne podmioty działające na Polskim rynku energii.

Tak jak napisaliśmy wyżej, na samym początku trzeba energię elektryczną wyprodukować.

Wytwórcami energii elektrycznej w Polsce są:
- elektrownie systemowe (zawodowe), produkują prawie 75% całej zużywanej w Polsce energii elektrycznej. Energia jest uzyskiwana przez spalanie węgla kamiennego lub brunatnego.
- elektrociepłownie – zakłady w których wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i ciepło (skojarzenie lub Kogeneracja)
- instalacje odnawialnych źródeł energii – zaliczamy do nich energię elektryczną wyprodukowaną przez farmy wiatrowe, biogazownie, ogniwa fotowoltaiczne, wprowadzenie do spalania biomasy do elektrowni zawodowych.

Kiedy energię elektryczną mamy już wyprodukowaną trzeba ją sprzedać, tym zajmują się firmy handlujące energią elektryczną, inaczej Spółki obrotu energią elektryczną. Podmioty takie kupują wyprodukowaną energię elektryczną od wytwórcy i sprzedają ją odbiorcą finalnym. Końcowy odbiorca ma możliwość negocjowania cen zakupu takiej energii indywidualnie. Dzięki liberalizacji rynku energii każdy obywatel ma prawo wyboru od kogo zakupi energię elektryczną.

Nasza energia jest już wyprodukowana, mamy wybranego sprzedawcę, teraz prąd musi zostać przetransportowany do odbiorcy finalnego czyli do naszego domu lub firmy.

Tutaj musimy zwrócić uwagę na podział linii elektroenergetycznych, wiąże się on z tym, że przesyłanie energii elektrycznej o wysokim napięciu na duże odległości generuje znacznie mniejsze straty niż przesyłanie tej samej energii na duże odległości o niskim napięciu. Dlatego, energia wyprodukowana w elektrowniach jest przesyłana na duże odległości tzw. liniami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV (przesył nadzorują Polskie Sieci Elektroenergetyczne). Każda taka linia zaczyna się w elektrowni a kończy w GPZ-cie (głównym punkcie zasilania), który jest po prostu stacją transformatorową, która przetwarza energię na niższe napięcie. Mając już energię przetworzoną na niższe napięcie jest ona sieciami dystrybucyjnymi czyli o napięciu od 230V do 110kV transportowana do odbiorców finalnych.

Na samym końcu istnieje podział ze względu na odbiorców finalnych. Możemy dokonać tutaj ogólnego podziału na odbiorców indywidualnych rozliczających się według taryfy G (ok. 30% zużycia energii wyprodukowanej) oraz wszystkie pozostałe podmioty należące do grup taryf biznesowych A, B i C.

Powrót