optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Cire
Newseria
Wprost

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Rynek energii > Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Enery.

Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Enery.

12345

Ocena 4.7/5 (3 głosy/ów)

Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Enery.

Co wydarzyło się w naszym kraju w ostatnim tygodniu ? W krajowej energetyce wciąż coś się dzieje, czasem są to zmiany znaczące, czasem nowości w zakresie technologii czy prawa, ale zawsze są to informacje, o których warto wiedzieć.

Premier Ewa Kopacz o cenach energii

  • Pre­mier za­de­kla­ro­wa­ła, że Pol­ska bę­dzie twar­do pre­zen­to­wać swoje sta­no­wi­sko w kwe­stii re­duk­cji emi­sji dwutlenku węgla w UE i po­now­nie nie wy­klu­czy­ła weta na szczy­cie UE. Wy­gła­sza­jąc w Sej­mie 1 paź­dzier­ni­ka expo­se, nowa premier Ewa Ko­pacz za­de­kla­ro­wa­ła, że rząd nie zgo­dzi się na do­dat­ko­we kosz­ty po­li­ty­ki kli­ma­tycz­nej UE, w tym pod­wyż­ki cen ener­gii. Pani premier powiedziała: "Będę się biła o to, żeby ceny energii elektrycznej w Polsce nie wzrosły". Czas pokaże czy faktycznie tak będzie.

Wspólne zakupy liczników przez PGE, Tauron i RWE

  • Jak poinformował w zeszłym tygodniu „Puls Biznesu”, PGE, Tauron i Enea i RWE postanowiły ogłosić wspólny przetarg na liczniki. Przygotowują właśnie specyfikację przetargową, a sam przetarg chce ogłosić w ciągu półtora miesiąca. Przetarg będzie dotyczył liczników bilansujących montowane w stacjach energetycznych. Samo tylko RWE chce zamówić ich 1700, po jednym do każdej stacji.Zakupy hurtowe obniżą cenę urządzeń.

Większe zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu

  • Zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosło 12.733 GWh, co oznacza wzrost o 1,13 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie styczeń-wrzesień zużycie energii elektrycznej wzrosło o 0,34 proc. do 116.891 GWh.We wrześniu wyprodukowano z kolei w Polsce 12.608 GWh energii elektrycznej, tj. o 4,12 proc. mniej niż w roku ubieglym. W okresie styczeń-wrzesień wyprodukowano 115.063 GWh energii, o 3,9 proc. mniej w porównaniu do roku 2013.

W Krakowie powstało laboratorium budownictwa energooszczędnego

  • Na terenie Politechniki Krakowskiej otwarto w czwartek 9.10.2014 r. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE). Według władz województwa inwestycja wpisuje się w strategię regionu, której jednym z priorytetów jest budownictwo energooszczędne. Na przestrzeni ostatnich czterech w Polsce zdecydowanie wzrósł udział domów energooszczędnych w liczbie nowo oddawanych do użytku budynków, a zużycie energii wykorzystywanej w nich na cele grzewcze spadła o 12 proc.

RWE zmienia się dla klientów

  • RWE zdecydowało się na rozbudowę punktu obsługi klienta w jednym z warszawskich centrów handlowych i nie wyklucza uruchomienia kolejnych tego typu placówek. Spółka podkreśla też, że tego typu punkty mogą powstawać na terenie całej Polski, bo ich zadaniem jest nie tylko obsługa dotychczasowych klientów, ale również przyciąganie nowych. Według RWE w najbliższym latach będzie rosło też znaczenie takich kanałów sprzedaży i komunikacji z klientem jak telefon, czy internet.

źródło: cire.pl

Powrót