optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Biznes Alert
Energia News
Newseria

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Rynek energii > Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Energy.

Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Energy.

12345

Ocena 5.0/5 (1 głosy/ów)

Tydzień w polskiej energetyce. Skrót najważniejszych informacji przygotowanych przez Optimal Energy.

Co wydarzyło się w naszym kraju w ostatnim tygodniu ? W krajowej energetyce wciąż coś się dzieje, czasem są to zmiany znaczące, czasem nowości w zakresie technologii czy prawa, ale zawsze są to informacje, o których warto wiedzieć.

 

Oreo to nie tylko ciastka

  • OREO, czyli Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej będzie miał siedzibę nie w Warszawie, a w Bytomiu. Czym będzie zajmować się Operator Roczliczeń Energii Odnawialnej ? Zgodnie z nową wersją umowy o odnawialnych źródłach energii powstanie system aukcji oze, który  zastąpi dotychczasowy system wsparcia dla energii odnawialnej (zielone certyfikaty), inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, dzięki zaoferowaniu odpowiednio niskiej ceny za sprzedaż energii, otrzymają prawo do odsprzedaży energii do sieci po stałej cenie, zaproponowanej w aukcji, przez okres 15 lat liczony od dnia uruchomienia produkcji energii. Nadzorowaniem m.in. aukcji zajmie się właśnie OREO.

 

Świadectwa energetyczne budynków

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (SCHE) są obowiązkowe w Polsce dla każdego budynku wynajmowanego oraz nowo powstającego od roku 2009. W praktyce jednak ten obowiązek nie jest przestrzegany w żaden sposób, ponieważ nie ma sankcji za jego nie dotrzymanie. Od 9 marca 2015 roku wchodzą nowe przepisy wg ktorych zwolnieni z tego obowiązku mogą być Ci, którzy umieszczą w akcie notarialnym wzmianki o pouczeniu zbywcy o takim obowiązku i nabywca zgodzi się na brak świadectwa. Wyjątek stanowią deweloperzy, w przypadku których brak świadectwa uniemożliwia przystąpienie do użytkowania nieruchomości.

 

Elektrownia jądrowa - gdzie powstanie ?

  • Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik potwierdził, że wyniki badań lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce ukażą się najprawdopodobniej w 2017 r. Zgodnie z obecnym harmonogramem projektu i planami rządu, przetarg powinien się zakończyć do końca 2016 r., a w 2017 r. rząd powinien formalnie podjąć zasadniczą decyzję o budowie elektrowni jądrowej. Budowa pierwszego bloku powinna ruszyć w 2020 r., a do końca 2024 r. miałby on zostać oddany do eksploatacji.

 

Energetyka szuka pracowników

  • Postępująca libralizacja rynku gazu i energii elektrycznej będzie powodować wzrost miejsc pracy. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów w inwestycjach z wydobyciem ropy naftowej i gazu, a także specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii. W sektorze energetycznym poszukiwani będą też specjaliści z  doświadczeniem nie tylko krajowym w projektach związanych z energią jądrową.

 

Energa-Obrót a regulamin

  • Jak podaje Rzeczpospolita w lipcu ubiegłego roku do regulaminu sprzedaży energii elektrycznej klientom biznesowym posiadającym umowę kompleksową, Energa wprowadziła zapis o sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się na koniec roku kalendarzowego. Zapis ten utrudnia zatem możliwość zmiany sprzedawcy energii, a ceny w spółce poszły w górę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie stwierdził jednak naruszenia prawa ze strony spółki, zatem Energa-Obrót nie musi podejmować żadnych kroków naprawczych w tym zakresie.

źródło: cire.pl

Powrót