Strona główna > Aktualności > Cena prądu > Za co płacimy czyli z czego składa się rachunek za prąd?

Za co płacimy czyli z czego składa się rachunek za prąd?

12345

Ocena 0.0/5 (0 głosy/ów)

Patrząc na rachunek za energię elektryczną pewnie często zastanawiasz się za co tak naprawdę płacisz. Wydruk pokazujący zużytą energię elektryczną różni się np. od tego telefonicznego. Jest bardziej rozbudowany i składa się z wielu składników.

Poniżej wyjaśnimy Tobie co decyduje o kwocie jaką płacisz za energię elektryczną, do kogo przekazywane są pieniądze z konkretnych opłat, a także na jakie opłaty zawarte w rachunku masz wpływ.

Na początku zastosujmy następujący podział: opłaty, które wchodzą w skład rachunku za energię elektryczną obliczane są na podstawie wzorów dostarczonych przez dwa podmioty:

- pierwszym z nich jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

- drugim przedawca energii elektrycznej

Zacznijmy od opłat, które pobiera od Ciebie Operator. Analiza zostanie przeprowadzona dla grupy taryfowej G11 dla OSD Enea obszar poznański

            Pierwszą opłatą jest opłata zmienna sieciowa. Jest to stawka naliczana według wielkości Twojego zużycia prądu w danym okresie rozliczeniowym, płacimy za każdą zużytą kilowatogodzinę. Np. W miesiącu październiku zużyliśmy 500 kWh energii elektrycznej, aby obliczyć ile wyniesie nas opłata związana z opłatą zmienną sieciową mnożymy zużycie razy stawkę za kWh czyli 500 kWh*0,18zł/kWh= 90 zł.

            Dalej występuje opłata jakościowa. Jest to opłata zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, która ma pokryć koszty związane z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego. Jest ona także zależna od naszego zużycia energii elektrycznej. Może się zdarzyć, że opłata ta jest ujęta w opłacie zmiennej sieciowej i na rachunku występuje tylko jedna pozycja. Np. Zużycie wynosi 500kWh mnożymy razy opłatę jakościową czyli 500kWh*0,0065zł/kWh = 3,25zł.

            Teraz przechodzimy do opłat tzw. stałych. W skład tych opłat wchodzą:

            Opłata stała za dystrybucję. Opłata ta jest naliczana na podstawie układu elektrycznego jaki mamy u siebie w mieszkaniu w zależności czy układ jest jedno czy trójfazowy. Np. 6,3 zł/m-c.

            Opłata przejściowa. Jest zależna od tego ile kWh zużyłeś w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Mamy 3 przedziały: dla rocznego zużycia poniżej 500kWh, od 500kWh do 1200 i powyżej 1200kWh. Np. 3,87 zł/m-c.

            Opłata abonamentowa. O jej wysokości decyduje częstotliwość z jaką pracownik przedsiębiorstwa energetycznego będzie przychodził odczytywać liczniki. Im rzadziej będzie to robił tym opłata będzie niższa. Możemy wybrać częstotliwości takie jak: co miesiąc, dwa, kwartał, pół roku albo rok. Np. 2,07zł/m-c.

            Te pięć opłat jest przekazywanych do Operatora. Żeby obliczyć ile to wynosi, musimy dodać wszystkie nasze przykładowe stawki do siebie.

90+3,25+6,3+3,87+2,07=105,49 zł

Widzimy, że dla przykładowych stawek dla taryfy G11, przy zużyciu energii elektrycznej 500 kWh, układzie 3-fazowym, zużyciu rocznym powyżej 1200 kWh/rok, a także rozliczeniu comiesięcznym musimy zapłacić 105,49zł.

            Teraz możemy przejść do opłat, które są pobierane przez Sprzedawcę energii elektrycznej (którego możesz sobie sam wybrać).

            Pierwszą opłatą jest opłata za energię czynną. Jest to energia, którą faktycznie wykorzystaliśmy i za którą musimy zapłacić. Kontynuując nasz przykład przy zużyciu 500kWh mnożymy te zużycie razy stawkę za energię czynną wyrażoną w zł/kWh, czyli: 500kWh* 0,355 zł/kWh=177,5 zł.

            Drugą i jednocześnie ostatnią opłatą jest opłata handlowa. Wysokość tej opłaty określa każdy sprzedawca indywidualnie. Jest ona stosowana przez niewielu sprzedawców, trzeba jednak o niej pamiętać, ponieważ ma ona wpływ na ostateczną wielkość rachunku za prąd. Np. 10 zł/m-c.

            Dodać w tym miejscu należy iż kalkulator taryfowy znajdujący się na naszym portalu wlicza wszystkie dodatkowe opłaty narzucane przez sprzedawców, bez żadnych ukrytych opłat.

            Suma tych dwóch opłat jest przekazywana do Sprzedawcy.

177,5+10=187,5 zł

            Dobrze, mamy już wyliczone wszystkie koszty, jakie składają się na sumę rachunku za prąd. Żeby obliczyć ostateczny kosz, musimy dodać do siebie opłatę przekazywaną Operatorowi i Sprzedawcy oraz pomnożyć ją razy podatek VAT:

                                                  (105,49+187,5)*1,23= 360,62 zł

Ostatecznie otrzymujemy, że przy zużyciu miesięcznym w wysokości 500kWh po doliczeniu wszystkich opłat musimy zapłacić 360,62zł.

Tagi:
Powrót

PowrótWszelkie prawa zastrzeżone. © 2017 OPTIMALENERGY.pl