Zmiana dostawcy prądu - rola dystrybutora

Kalkulator cen prądu, znajdź tanią energię dla:

domu
firmy
Podaj kod pocztowy:
  • -

 

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest wybierany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i przydzielany do konkretnego obszaru.Podczas procesu zmiany dostawcy prądu, odbiorca energii elektrycznej zmienia sprzedawcę, ale nie OSD, który odpowiada za dany obszar. Ponadto Odbiorca prądu może wybrać nowego sprzedawcę energii wyłącznie spośród dostawców, którzy mają podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z dystrybutorem odpowiedzialnym za dany teren. Odbiorca nie dokonuje zmiany dystrybutora energii. Klient zawiera z OSD, do którego sieci jest podłączony tzw. Umowę dystrybucyjną, regulującą prawa i obowiązki obu stron w zakresie dostarczania kupionej u sprzedawcy energii.Od 1 stycznia 2014 roku dystrybutorzy zobowiązali się wdrożyć Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K), której celem jest ułatwienie Odbiorcom zmiany sprzedawcy energii. Zgodnie z założeniami GUD-K ma ułatwić poruszanie się Odbiorcy po rynku energii, a co za tym idzie, zachęcić do skorzystania z możliwości zmiany sprzedawcy. Dzięki GUD-K Klient podpisuje jedną umowę, mimo tego, że sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej zajmują się zupełnie inne podmioty. Ponadto, teraz Klient po zmianie sprzedawcy prądu będzie otrzymywał tylko jedną fakturę za energię elektryczną, natomiast dotychczas musiał uiszczać dwie faktury. Wielu sprzedawców ze względu na nałożone na nich dodatkowe obowiązki, nie zdecydowało się na podpisanie Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej.

Dystrybucja energii w Polsce

Dystrybutorzy energii działają na sieciach rozdzielczych służących do dystrybucji energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne obejmują linie wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400 V) napięcia. 

Dystrybucja zmiana mocy przyłączeniowych

Przez moc przyłączeniowąmożemy rozumieć moc czynną, jaką planujemy pobrać lub oddać do sieci. Jej wartość uwzględniona jest w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jako maksymalna wartość ze średnich wartości danej mocy w okresie 15 minut, która jest wykorzystywana w celu zaprojektowania przyłącza. 

Dobór odpowiedniej mocy przyłączeniowej

Nie jest to proste zadanie. Skupimy się teraz na zmianie mocy umownej, która dotyczy odbiorców grup taryfowych A, B, C2x oraz w przypadku grupy C1x, jeśli jej odbiorcy posiadają układy pomiarowe umożliwiające kontrolę zużycia mocy. Ważne jest odpowiednie dobranie mocy umownej, ponieważ w przypadku, gdy moc pobrana przewyższa moc umowną, płacimy karę. W wielu przypadkach kary za przekroczenie mocy umownej są znacznie większe niż opłata za moc umowną, dlatego jeżeli moc umowna jest systematycznie przekraczana, należy wystosować prośbę do przedsiębiorstwa energetycznego o jej zwiększenie. Jeden kilowat mocy przekroczonej kosztuje dziesięć razy więcej niż jeden dodatkowo zamówiony kilowat mocy umownej. Czasami odbiorca może ustalić inną wartość mocy umownej dla poszczególnych miesięcy, jednak niektórzy dystrybutorzy energii elektrycznej nie wyrażają na to zgody. Zwiększenie mocy umownej jest bezpłatne, chociaż może zajść sytuacja, kiedy odbiorca będzie musiał ponieść koszty modernizacji linii zasilających, układów pomiarowych lub bezpieczników. Jednak taka potrzeba występuje wyłącznie w przypadku, gdy moc umowna przekroczy wartość mocy przyłączeniowej, a tym samym możliwości techniczne istniejącej linii zasilającej.  

Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2010 OPTIMALENERGY.pl
Unia Europejska